Violetta a Tomas

psikovia21
235 hráči
Vikinka
  • Vytvorené 03/12/2014
  • Publikované 12/12/2014
  • Znení neskorších predpisov 03/12/2014
  • Obtiažnosť Priemer
  • Otázky 10
  • Téma Televízie


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa kenzou28
164 110 hráči
podľa keke33000
23 521 hráči
47 539 hráči
podľa Patricia Stoessel
23 714 hráči
podľa Dadaachu
13 185 hráči
podľa Jeuxgeo
7 672 hráči
podľa helloh
37 498 hráči
89 278 hráči
podľa Viki
19 722 hráči
podľa emi11
10 104 hráči