Violetta a Tomas

psikovia21
253 hráči
Vikinka
  • Vytvorené 03/12/2014
  • Publikované 12/12/2014
  • Znení neskorších predpisov 03/12/2014
  • Obtiažnosť Priemer
  • Otázky 10
  • Téma Televízie


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa kenzou28
168 963 hráči
67 846 hráči
podľa keke33000
28 946 hráči
podľa Dadaachu
21 189 hráči
podľa Patricia Stoessel
26 991 hráči
podľa helloh
47 276 hráči
podľa Jeuxgeo
18 468 hráči
90 259 hráči
podľa FLQVGDM
3 604 hráči
podľa Viki
20 619 hráči
podľa Evelin
16 612 hráči
podľa emi11
10 832 hráči