Violetta a Tomas

psikovia21
236 hráči
Vikinka
  • Vytvorené 03/12/2014
  • Publikované 12/12/2014
  • Znení neskorších predpisov 03/12/2014
  • Obtiažnosť Priemer
  • Otázky 10
  • Téma Televízie


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa kenzou28
164 776 hráči
podľa keke33000
24 365 hráči
49 921 hráči
podľa Dadaachu
14 307 hráči
podľa Patricia Stoessel
24 216 hráči
podľa Jeuxgeo
9 083 hráči
podľa helloh
38 841 hráči
89 406 hráči
podľa Viki
19 852 hráči
podľa emi11
10 214 hráči
podľa Evelin
15 984 hráči