Violetta a Tomas

psikovia21
248 hráči
Vikinka
  • Vytvorené 03/12/2014
  • Publikované 12/12/2014
  • Znení neskorších predpisov 03/12/2014
  • Obtiažnosť Priemer
  • Otázky 10
  • Téma Televízie


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa kenzou28
168 097 hráči
64 135 hráči
podľa keke33000
27 964 hráči
podľa Dadaachu
19 450 hráči
podľa Patricia Stoessel
26 507 hráči
podľa helloh
44 815 hráči
podľa Émiliep
71 hráči
podľa Jeuxgeo
16 365 hráči
podľa GangGeek
372 hráči
90 050 hráči
podľa Lameiras
18 hráči