Violetta

Kate´s
39 hráči
Popis nie je treba je tazky a moc.
  • Vytvorené 23/08/2015
  • Publikované 13/10/2015
  • Znení neskorších predpisov 24/11/2015
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 27
  • Téma Celebrity, ľudia


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa kenzou28
169 560 hráči
podľa Patricia Stoessel
27 428 hráči
podľa Viki
20 694 hráči
podľa mala
8 381 hráči
podľa Peuple.mag
27 751 hráči
podľa emi11
10 880 hráči
podľa Evelin
16 702 hráči
podľa Lea
12 711 hráči
podľa mea
2 580 hráči
podľa Violettaine
12 269 hráči
podľa ~Mora adminisztrátor
10 797 hráči
podľa sprinkles
13 184 hráči