Violetta

Kate´s
41 hráči
Popis nie je treba je tazky a moc.
  • Vytvorené 23/08/2015
  • Publikované 13/10/2015
  • Znení neskorších predpisov 24/11/2015
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 27
  • Téma Celebrity, ľudia


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa kenzou28
170 134 hráči
podľa Patricia Stoessel
28 005 hráči
podľa Viki
20 797 hráči
podľa mala
9 006 hráči
podľa Peuple.mag
27 810 hráči
podľa Evelin
16 822 hráči
podľa emi11
10 948 hráči
podľa Enjoy luna
4 258 hráči
podľa mea
2 989 hráči
podľa Lea
12 746 hráči
podľa ~Mora adminisztrátor
10 827 hráči
podľa sprinkles
13 200 hráči
podľa Violettaine
12 277 hráči