Violetta

Katarina
85 hráči
Violetta.
  • Vytvorené 12/12/2014
  • Publikované 15/12/2014
  • Znení neskorších predpisov 27/02/2015
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 41
  • Téma Televízie


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa kenzou28
164 777 hráči
podľa Patricia Stoessel
24 216 hráči
podľa Viki
19 852 hráči
podľa emi11
10 214 hráči
podľa Evelin
15 984 hráči
podľa Peuple.mag
27 219 hráči
podľa mala
5 810 hráči
podľa Lea
12 397 hráči
7 116 hráči
podľa ~Mora adminisztrátor
10 596 hráči
podľa Gl_tinista
4 726 hráči
podľa Violettaine
12 105 hráči