Violetta

Katarina
85 hráči
Violetta.
  • Vytvorené 12/12/2014
  • Publikované 15/12/2014
  • Znení neskorších predpisov 27/02/2015
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 41
  • Téma Televízie


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa kenzou28
164 117 hráči
podľa Patricia Stoessel
23 718 hráči
podľa Viki
19 724 hráči
podľa emi11
10 106 hráči
podľa Evelin
15 849 hráči
podľa Peuple.mag
27 157 hráči
podľa mala
5 506 hráči
podľa Lea
12 326 hráči
7 047 hráči
podľa ~Mora adminisztrátor
10 555 hráči
podľa Gl_tinista
4 698 hráči
podľa Violettaine
12 075 hráči