Violetta

Martina213
41 hráči
Iyi olan kazansın
  • Vytvorené 17/05/2014
  • Publikované 20/05/2014
  • Znení neskorších predpisov 17/05/2014
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 10
  • Téma Televízie


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa kenzou28
168 132 hráči
podľa Patricia Stoessel
26 518 hráči
podľa Viki
20 482 hráči
podľa Evelin
16 443 hráči
podľa emi11
10 708 hráči
podľa Peuple.mag
27 598 hráči
podľa mala
7 703 hráči
podľa Lea
12 616 hráči
7 468 hráči
podľa ~Mora adminisztrátor
10 714 hráči
podľa Violettaine
12 226 hráči
podľa Enjoy luna
3 667 hráči