Stredoveka literatúra

Ivana23
19 hráči
 1. Ktorá periodizácia slovenskej stredovekej literatúry je správna?
  • 1. Staroslovienske obdobie 2. Veľkomoravské literárne dedičstvo
  • 1. Staroslovienske obdobie 2. Nové konštituovanie stredovekej literatúry
  • 1. Obdobie latinskej literárnej kultúry 2. Nové konštituovanie
  • 1. Uhorské literárne dedičstvo 2. Veľkomoravské literárne dedičstvo
 2. Solúnski bratia prišli na Veľkú Moravu na žiadosť:
  • Konštantína Filozofa v roku 863
  • Kniežaťa Rastislava v roku 863
  • Cisára Michala III. V roku 850
  • Pápeža Hadriána II. V roku 869
 3. Ktoré žánre stredovekej literatúry vnímame ako epické?
  • Legenda, modlitba, hymnus
  • Kódex, žaltár, modlitba
  • Legenda, kronika, epos
  • Hymnus, epos, chválospev
 4. Proglas je:
  • Úvod k legende Život Konštantína
  • Záver k Svätému evanjeliu
  • Predslov k Svätému evanjeliu
  • Preklad Svätého evanjelia
 5. Kronika vznikla pre potrebu zaznamenávať historické udalosti, pričom sa zaznamenávajú pravdivo, bez zmien.
  • PRAVDA
  • NEPRAVDA
 6. Moravsko-panonské legendy
  • Legendy, ktorých autormi sú URČITE Gorazd a Kliment
  • Legendy, ktoré vznikli pre potrebu cirkvi
  • Legendy, ktoré vznikli pre potrebu chváliť Konštatína a Metoda
  • Legendy, ktoré na seba nenadväzujú
 7. O Anonymovej kronike vieme jasne povedať, že poznámeho autora.
  • PRAVDA
  • NEPRAVDA
 8. Asketický život pre svätca znamenal odriekanie v nádeji v posmrtný život.
  • PRAVDA
  • NEPRAVDA
Stredoveka literatúra
 • Vytvorené 04/04/2022
 • Publikované 04/04/2022
 • Znení neskorších predpisov 04/04/2022
 • Obtiažnosť Jednoduchý
 • Otázky 8
 • Téma Literatúra, umenie

Máte na výber medzi 3 typmi prevedenia:

 • oranžový
 • modrý
 • Light
Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
Stredoveka literatúra
podľa kaismoumou
531 hráči
Stredoveka literatúra
podľa Melissa Figueiredo
24 hráči
Stredoveka literatúra
podľa Dáyata Elías
15 hráči
Stredoveka literatúra
podľa laurarezendes
8 hráči
Stredoveka literatúra
podľa claudeny
28 hráči
Stredoveka literatúra
podľa biel
17 hráči
Stredoveka literatúra
podľa Melissa Figueiredo
3 hráči
Stredoveka literatúra
podľa Ana
5 hráči
Stredoveka literatúra
podľa skininipin
2 hráči
Stredoveka literatúra
podľa sylmac
0 hráč

WEBOVÉ STRÁNKY NA OBJAVOVANIE!