Savoir tout sur Tal

carly06
5 675 hráči
Savez-vous tout sur Tal ?
  • Vytvorené 02/11/2012
  • Publikované 02/11/2012
  • Znení neskorších predpisov 02/11/2012
  • Obtiažnosť Priemer
  • Otázky 11
  • Téma Hudba


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa kenzou28
168 942 hráči
podľa cucureuils
74 670 hráči
podľa JohnSteed
62 011 hráči
67 736 hráči
podľa totodu210
105 286 hráči
podľa mikmat74
21 018 hráči
41 461 hráči
podľa Jeuxgeo
18 412 hráči
podľa Nyabinghi
23 505 hráči
podľa camille659
59 632 hráči
podľa miabeille
13 492 hráči