My Little Pony Quiz

Rose_Nadia
199 hráči
 1. Siapakah Kakak Twilight Sparkle?
  • Derpy Hooves
  • Big Machintosh
  • Shining Armor
  • Dr.Hooves
 2. Siapa yang Menyanyikan "So Many Wonders"?
  • Twilight Sparkle
  • Rarity
  • Fluttershy
  • Rainbow Dash
 3. Siapakah Nenek Apple Jack?
  • Granny Smith
  • TwinkleShine
  • Bon Bon
  • Princess Celestia
 4. Siapa Saja Anggota "Cutie Mark Crusaders"?
  • Sweetie Belle, Apple Bloom, Scotaloo
  • Apple Bloom, Diamond Tiara, Scotaloo
  • Silver Spoon, Diamond Tiara
  • Sweetie Belle, Scotaloo
 5. Apa Lagu yang dinyanyikan Twilight saat Pernikahan SA & PC?
  • Love is in Bloom
  • This Day Aria
  • So Many Wonders
  • At The Gala
Gampang Sekali!
 • Vytvorené 14/09/2014
 • Publikované 17/09/2014
 • Znení neskorších predpisov 14/09/2014
 • Obtiažnosť Jednoduchý
 • Otázky 5
 • Téma Kreslené

Máte na výber medzi 3 typmi prevedenia:

 • oranžový
 • modrý
 • Light
Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa lolipop24
27 hráči
podľa Rainbowdash
15 hráči
podľa Ninonmaia
2 770 hráči
podľa studiop
2 195 hráči
1 808 hráči
podľa Twilight sp
272 hráči
podľa Trifui
236 hráči
podľa ivette
172 hráči
podľa MargotFR
161 hráči
podľa Taguousse
115 hráči
podľa Crottané
58 hráči
podľa Jojo76FR
78 hráči

ĎALŠIE WEBOVÉ STRÁNKY NA OBJAVOVANIE!