Musique zaz

thibault soulery
9 hráči
 1. Quel age a Zaz ?
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
 2. Comment elle s'appelle ?
  • ISABELLA
  • ISABELLE
  • LOUANE
  • LAURA
 3. Quel est son nom de famille ?
  • GEFFROI
  • GEFROI
  • GEFFROY
  • GEFROY
 4. Quand est elle née ?
  • 1 MAI 1981
  • 1 MAI 1982
  • 1 MAI 1980
  • 1 MAI 1983
 5. Dans quel groupe elle est ?
  • LES ENFOIRES
  • LES DIS
  • 123
  • 213
Opposés-2=2
 • Vytvorené 04/12/2019
 • Publikované 04/12/2019
 • Znení neskorších predpisov 04/12/2019
 • Obtiažnosť Jednoduchý
 • Otázky 5
 • Téma Hudba

Máte na výber medzi 3 typmi prevedenia:

 • oranžový
 • modrý
 • Light
Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa Lulu59
325 hráči
60 hráči
podľa cocomoda
10 hráči
podľa lilimode
25 hráči
podľa MorphAll
235 hráči
podľa topquizz24
194 hráči
22 hráči
podľa Elise
27 hráči
podľa Aemge
27 075 hráči