Mots anglais-français : niveau très difficile

4 890 hráči
Même principe que mes 3 précédents quizz sur le sujet, mais cette fois-ci, ce sera très difficile. Si vous réussissez, vous êtes un expert.
  • Vytvorené 03/12/2013
  • Publikované 05/12/2013
  • Znení neskorších predpisov 09/12/2013
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 15
  • Téma Zahraničné kultúra


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii