Le système nerveux central

1 563 hráči
Quizz de spécialiste !
  • Vytvorené 12/01/2013
  • Publikované 12/01/2013
  • Znení neskorších predpisov 12/01/2013
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 10
  • Téma Zdravie, anatómie


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
76 379 hráči
podľa FLQVGDM
6 663 hráči
30 976 hráči
podľa SOSOFIA200
47 238 hráči
podľa midona68
7 364 hráči
podľa topquizz24
24 786 hráči
podľa TeamHDP
21 912 hráči
podľa Dwixxye
1 745 hráči
podľa theo et maxou
560 hráči
podľa M.Bourdin
9 434 hráči
podľa Elo2017
3 149 hráči