Le soleil

1 380 hráči
Questions portant sur le soleil et ses caractéristiques.
  • Vytvorené 25/01/2015
  • Publikované 25/01/2015
  • Znení neskorších predpisov 25/01/2015
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 9
  • Téma Vedecký


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
72 529 hráči
30 150 hráči
podľa SOSOFIA200
46 393 hráči
podľa FLQVGDM
5 103 hráči
podľa topquizz24
24 167 hráči
podľa Six78
14 520 hráči
podľa M.Bourdin
8 962 hráči
podľa TeamHDP
21 253 hráči
podľa cresus3000
28 918 hráči
podľa toto et evanou
56 hráči
podľa midona68
6 514 hráči