L'Europe des Lumières

12 935 hráči
Vérifier ses connaissances sur ce chapitre d'histoire en classe de 4ème.
  • Vytvorené 29/09/2015
  • Publikované 03/10/2015
  • Znení neskorších predpisov 29/10/2018
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 30
  • Téma História


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa A.T
285 237 hráči
podľa cucureuils
81 900 hráči
podľa Jeuxgeo
24 538 hráči
podľa kenzou28
170 182 hráči
podľa FLQVGDM
7 588 hráči
podľa mikmat74
24 143 hráči
podľa Play91
812 hráči
podľa loveteamtalforever
56 124 hráči
31 402 hráči
podľa Thaelys
41 548 hráči
podľa SOSOFIA200
47 645 hráči