L'Europe des Lumières

11 848 hráči
Vérifier ses connaissances sur ce chapitre d'histoire en classe de 4ème.
  • Vytvorené 29/09/2015
  • Publikované 03/10/2015
  • Znení neskorších predpisov 29/10/2018
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 30
  • Téma História


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa A.T
280 806 hráči
podľa cucureuils
77 769 hráči
podľa kenzou28
169 561 hráči
podľa Jeuxgeo
20 947 hráči
podľa mikmat74
22 517 hráči
30 137 hráči
90 595 hráči
podľa Thaelys
40 505 hráči
podľa loveteamtalforever
55 034 hráči
podľa SOSOFIA200
46 371 hráči
podľa FLQVGDM
5 078 hráči