L'Allemagne nazie

3 358 hráči
L'Allemagne sous Hitler avant le début de la seconde guerre mondiale.
  • Vytvorené 14/10/2015
  • Publikované 14/10/2015
  • Znení neskorších predpisov 14/10/2015
  • Obtiažnosť Priemer
  • Otázky 10
  • Téma História


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa cucureuils
79 881 hráči
30 811 hráči
podľa topquizz24
24 651 hráči
podľa midona68
7 146 hráči
podľa Mr.Cassaro
12 542 hráči
178 hráči
podľa M.Bourdin
7 169 hráči
podľa M.Bourdin
9 329 hráči