1. Kde sídli Knižnica Juraja Fándlyho ?
  • Trenčín
  • Trebišov
  • Trnava
  • Topoľčany
 2. Kto bol Juraj Fándly ?
  • Herec
  • Spisovateľ
  • Hudobník
  • Obchodník
 3. K čomu pôvodne slúžila budova knižnice ?
  • Banka
  • Obchod
  • Nemocnica
  • Divadlo
 4. Kto navrhol budovu ?
  • Dušan Jurkovič
  • Márius Žitňanský
  • Ladislav Hudec
  • Michal Milan Harminc
 5. V ktorom roku bola postavená budova ?
  • 1898
  • 1928
  • 1921
  • 1914
 6. Ako sa volal prvý knihovník mesta Trnavy ?
  • Eugen Rott
  • Jozef Monček
  • Štefan Lang
  • Ján Kostiha
História o KJF
 • Vytvorené 11/05/2021
 • Publikované 11/05/2021
 • Znení neskorších predpisov 11/05/2021
 • Obtiažnosť Jednoduchý
 • Otázky 6
 • Téma Literatúra, umenie

Máte na výber medzi 3 typmi prevedenia:

 • oranžový
 • modrý
 • Light
Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii

ĎALŠIE WEBOVÉ STRÁNKY NA OBJAVOVANIE!