Géographie

1 777 hráči
L'Italie.
  • Vytvorené 21/01/2019
  • Publikované 21/01/2019
  • Znení neskorších predpisov 21/01/2019
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 10
  • Téma Zemepis


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa Jeuxgeo
23 088 hráči
podľa M.Bourdin
7 241 hráči
podľa M.Bourdin
9 412 hráči
podľa wilmar93
22 752 hráči
podľa Xav8
746 hráči
podľa Babekmomo
728 hráči
1 291 hráči
podľa elodelu
8 917 hráči
podľa salle207
20 hráči