Géographie

1 124 hráči
L'Italie.
  • Vytvorené 21/01/2019
  • Publikované 21/01/2019
  • Znení neskorších predpisov 21/01/2019
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 10
  • Téma Zemepis


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa Jeuxgeo
16 072 hráči
podľa wilmar93
21 139 hráči
podľa M.Bourdin
7 106 hráči
podľa M.Bourdin
5 134 hráči
822 hráči
681 hráči
938 hráči
podľa laprofdhistoire
1 394 hráči
podľa Bastaf7170
5 554 hráči
podľa HoangBao
3 398 hráči