Folklór podľa mňa

Nikola Alžová
64 hráči
Dnešná generácia už nie je tak spätá s tradíciami, ľudovou hudbou, či tancom, ako kedysi. Tento dotazník Ti ukáže, ako blízko máš k folklóru ty :)
  • Vytvorené 05/01/2018
  • Publikované 07/01/2018
  • Znení neskorších predpisov 06/01/2018
  • Obtiažnosť Priemer
  • Otázky 16
  • Téma Nezaradené


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa vio
176 hráči
2 hráči