Empatia

Zaira Zoja Jablončíková
5 hráči
 1. Slovo empatia pochádza z gréčtiny čo znamená ?
  • Veda o duši
  • Choroba
  • Niečo požadovať
  • Silná emócia
 2. Empatia sa skladá z 2 zložiek aké sú to ?(označ 2 odpovede )
  • Asertívna, agresívna
  • Emocionálna,poznávacia
  • Pozitívna,negatívna
  • Deštruktívna,konštruktívna
 3. Je základom empatie sebauvedomenie ?
  • áno
  • Nie
 4. Činiteľ zvyšujúci empatiu ?
  • Vlastné skúsenosti
  • Drogy
  • Alkohol
  • Stres
 5. Čo je Sebaempatia ?
  • Uvedomenie si vlastných emócii
  • Poznať práva pacienta
  • Niečo požadovať
  • Poznať svoje práva
 6. Empatiou by mal disponovať každý zdr. pracovník ?
  • áno
  • Nie
  • Možno
  • Niekedy
 7. Čo uľahčuje empatia ?
  • Interakciu komunikáciu
  • Techniku vyjadrovania sa
  • Učí nás akceptovať kritiku
 8. Čo znižuje empatiu ?
  • Záporné emócie
  • Choroba
  • Strava
  • Citová podpora
Test na psychólogiu téma : EMPATIA
 • Vytvorené 11/01/2023
 • Publikované 12/01/2023
 • Znení neskorších predpisov 11/01/2023
 • Obtiažnosť Jednoduchý
 • Otázky 8
 • Téma Spoločnosť

Máte na výber medzi 3 typmi prevedenia:

 • oranžový
 • modrý
 • Light
Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
Empatia
podľa Zaira Zoja Jablončíková
3 hráči
Empatia
podľa artorius
14 hráči

WEBOVÉ STRÁNKY NA OBJAVOVANIE!