Culture générale (Informatique)

9 199 hráči
Ce quiz est dédié à Webmaster qui aime vraiment l'informatique !
  • Vytvorené 19/01/2014
  • Publikované 20/01/2014
  • Znení neskorších predpisov 21/01/2014
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 14
  • Téma , Multimedia


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa patou0810
57 hráči
podľa patou0810
4 hráči
podľa Romane78
132 hráči
podľa patou0810
39 hráči
podľa wilmar93
16 879 hráči
podľa Tony
8 533 hráči
podľa lisa brct
931 hráči
podľa Wafaa
12 780 hráči