Culture générale

41 hráči
Pensez-vous avoir une bonne culture générale ? Nous allons le voir tout de suite.
  • Vytvorené 10/05/2019
  • Publikované 10/05/2019
  • Znení neskorších predpisov 10/05/2019
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 5
  • Téma Multi-themes


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa FLQVGDM
3 513 hráči
podľa Tony
13 965 hráči
podľa wilmar93
21 992 hráči
podľa leon4
514 hráči
podľa Wafaa
15 296 hráči
podľa lisa brct
2 513 hráči
podľa Numior
5 476 hráči
podľa Brain
14 870 hráči