Culture générale

5 505 hráči
Testez votre culture générale !
Sciences, français, maths, tout est au rendez-vous !
  • Vytvorené 14/07/2016
  • Publikované 16/07/2016
  • Znení neskorších predpisov 26/08/2016
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 10
  • Téma Multi-themes


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa FLQVGDM
3 597 hráči
podľa Tony
14 024 hráči
podľa wilmar93
22 045 hráči
podľa leon4
529 hráči
podľa Wafaa
15 321 hráči
podľa lisa brct
2 519 hráči
podľa Brain
14 885 hráči
podľa didisteven
8 092 hráči