Capitales du monde

774 hráči
Voyons qui a suivi les cours de géographie.
  • Vytvorené 08/04/2017
  • Publikované 08/04/2017
  • Znení neskorších predpisov 08/04/2017
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 5
  • Téma Zemepis


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa JohnSteed
61 936 hráči
podľa mae
47 982 hráči
67 649 hráči
28 850 hráči
podľa Jeuxgeo
18 356 hráči
podľa SOSOFIA200
45 271 hráči
podľa topquizz24
23 358 hráči
podľa leopard
65 398 hráči
podľa adriranger
2 850 hráči
podľa kindere
17 616 hráči
podľa Jeremy25
345 hráči
podľa mamanick
24 761 hráči
podľa GoodFoot
712 hráči
podľa topquizz24
10 733 hráči