Capitales du monde

761 hráči
Voyons qui a suivi les cours de géographie.
  • Vytvorené 08/04/2017
  • Publikované 08/04/2017
  • Znení neskorších predpisov 08/04/2017
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 5
  • Téma Zemepis


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa JohnSteed
58 709 hráči
podľa mae
46 108 hráči
64 265 hráči
27 336 hráči
podľa Jeuxgeo
16 410 hráči
podľa SOSOFIA200
43 980 hráči
podľa topquizz24
22 632 hráči
podľa leopard
64 246 hráči
podľa adriranger
2 164 hráči
podľa GoodFoot
331 hráči
podľa kindere
17 325 hráči
podľa mamanick
24 154 hráči
podľa GoodFoot
24 hráči