Capitales du Monde

i love you
23 hráči
Connais-tu les capitales du Monde ? Tu les connaîtras dans ce quiz, fais le vite !
  • Vytvorené 05/11/2016
  • Publikované 07/11/2016
  • Znení neskorších predpisov 05/11/2016
  • Obtiažnosť Priemer
  • Otázky 11
  • Téma Zemepis


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa JohnSteed
61 902 hráči
podľa mae
47 964 hráči
67 628 hráči
28 827 hráči
podľa Jeuxgeo
18 339 hráči
podľa SOSOFIA200
45 257 hráči
podľa topquizz24
23 351 hráči
podľa leopard
65 386 hráči
podľa adriranger
2 848 hráči
podľa kindere
17 609 hráči
podľa Jeremy25
342 hráči
podľa mamanick
24 757 hráči
podľa GoodFoot
708 hráči
podľa topquizz24
10 725 hráči