Capitales des pays du monde

281 hráči
Tu aimes la géo ? Ce quiz est pour toi ! Teste ta culture générale en jouant ^^
  • Vytvorené 15/11/2018
  • Publikované 16/11/2018
  • Znení neskorších predpisov 16/11/2018
  • Obtiažnosť Priemer
  • Otázky 25
  • Téma Zemepis


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa A.T
280 856 hráči
72 547 hráči
podľa cucureuils
77 832 hráči
podľa JohnSteed
65 096 hráči
podľa kenzou28
169 573 hráči
podľa mae
49 564 hráči
podľa Jeuxgeo
21 000 hráči
podľa mikmat74
22 541 hráči
30 153 hráči
podľa Thaelys
40 527 hráči
90 602 hráči
podľa loveteamtalforever
55 049 hráči