Capitales

329 hráči
Vous pensez savoir vos capitales Européennes ?
  • Vytvorené 05/06/2012
  • Publikované 05/06/2012
  • Znení neskorších predpisov 05/06/2012
  • Obtiažnosť Priemer
  • Otázky 5
  • Téma Zemepis


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa JohnSteed
68 960 hráči
podľa Jeuxgeo
24 625 hráči
podľa SOSOFIA200
47 663 hráči
podľa leopard
67 751 hráči
podľa mamanick
25 777 hráči
podľa kindere
17 958 hráči
4 865 hráči
podľa lebgdg
345 hráči
podľa vike
2 802 hráči
podľa la sausice vert
650 hráči
podľa Manu11
13 681 hráči
podľa legaming engelyt
61 hráči