Blind Test : Walt Disney

12 637 hráči
Retrouvez dans quels Walt Disney peut-on entendre ces musiques !
  • Vytvorené 08/05/2014
  • Publikované 09/05/2014
  • Znení neskorších predpisov 08/05/2014
  • Obtiažnosť Priemer
  • Otázky 12
  • Téma Hudba


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii

Tento kvíz obsahuje zvukové stopy, môžete mať nejaké problémy vyriešiť určité problémy.

podľa lenny37
89 080 hráči
podľa kenzou28
168 097 hráči
podľa Carlas
88 351 hráči
podľa elodelu
134 675 hráči
podľa cucureuils
71 784 hráči
podľa mae
46 059 hráči
podľa Thaelys
37 688 hráči
podľa bruh91
38 180 hráči
27 298 hráči
podľa Aemge
24 341 hráči
podľa nathan bg
27 017 hráči
podľa helloh
44 814 hráči