6° - Homère et l'Odyssée

6 563 hráči
Raconter un épisode de l'Iliade ou de l'Odyssée.
  • Vytvorené 01/01/2015
  • Publikované 01/01/2015
  • Znení neskorších predpisov 01/01/2015
  • Obtiažnosť Jednoduchý
  • Otázky 7
  • Téma História


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa A.T
285 294 hráči
podľa cucureuils
81 944 hráči
podľa Jeuxgeo
24 596 hráči
podľa bruh91
44 437 hráči
podľa FLQVGDM
7 628 hráči
podľa kenzou28
170 189 hráči
31 412 hráči
podľa Thaelys
41 569 hráči
podľa midona68
7 941 hráči
podľa topquizz24
25 120 hráči