3° - Régime stalinien

1 827 hráči
Auto-évaluation sur le régime stalinien : raconter et expliquer la stalinisation de l'U.R.S.S, et caractériser le régime soviétique.
  • Vytvorené 28/10/2013
  • Publikované 04/11/2013
  • Znení neskorších predpisov 14/05/2014
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 11
  • Téma História


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa keke33000
27 991 hráči
podľa Lady Sat'/ Spider
12 hráči
podľa João Pedro
7 hráči
7 467 hráči
podľa Violettaine
12 225 hráči
podľa Emmache20
21 044 hráči
podľa lenny08
5 842 hráči
7 hráči
podľa Lina2
1 032 hráči