3° - Régime stalinien

1 867 hráči
Auto-évaluation sur le régime stalinien : raconter et expliquer la stalinisation de l'U.R.S.S, et caractériser le régime soviétique.
  • Vytvorené 28/10/2013
  • Publikované 04/11/2013
  • Znení neskorších predpisov 14/05/2014
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 11
  • Téma História


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa keke33000
28 893 hráči
7 580 hráči
podľa Violettaine
12 256 hráči
podľa Emmache20
21 885 hráči
podľa lenny08
5 872 hráči
podľa laprofdhistoire
4 906 hráči
podľa Lina2
1 081 hráči
podľa fan de call of duty
3 089 hráči
podľa Levente az ász
1 052 hráči
podľa Mevr. Dutrieux
1 887 hráči