Mais où sont toutes ces villes ? -1-

3 651 hráči
Trouver dans quel pays se trouvent une série de 50 villes : gros défi !
(1ère manche)
  • Vytvorené 03/01/2018
  • Publikované 04/01/2018
  • Znení neskorších predpisov 04/01/2018
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 50
  • Téma Zemepis


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
64 308 hráči
podľa keke33000
28 001 hráči
27 358 hráči
podľa Jeuxgeo
16 430 hráči
podľa camille659
58 566 hráči
podľa topquizz24
22 636 hráči
podľa L'or Madi
19 789 hráči
podľa Dlez
13 613 hráči
podľa farilicaaa
10 168 hráči
podľa André Fernandez
3 431 hráči