Mais où sont toutes ces villes ? -1-

4 156 hráči
Trouver dans quel pays se trouvent une série de 50 villes : gros défi !
(1ère manche)
  • Vytvorené 03/01/2018
  • Publikované 04/01/2018
  • Znení neskorších predpisov 04/01/2018
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 50
  • Téma Zemepis


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
67 674 hráči
podľa keke33000
28 893 hráči
28 854 hráči
podľa Jeuxgeo
18 368 hráči
podľa camille659
59 614 hráči
podľa topquizz24
23 362 hráči
podľa L'or Madi
20 532 hráči
podľa farilicaaa
11 129 hráči
podľa Dlez
13 941 hráči
podľa titi0110
118 hráči
podľa André Fernandez
3 571 hráči