Un quiz sur le langage SMS. Mettez votre avis en commentaires 😉😉😉
  • Vytvorené 11/01/2020
  • Publikované 11/01/2020
  • Znení neskorších predpisov 23/03/2020
  • Obtiažnosť Jednoduchý
  • Otázky 18
  • Téma Gramatika, Pravopis


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa Enjoline
722 hráči
podľa Ataganimal
1 946 hráči
podľa cucureuils
84 928 hráči
podľa FLQVGDM
10 023 hráči
podľa loveteamtalforever
56 825 hráči
podľa adriranger
6 570 hráči
25 874 hráči
podľa slh94550
7 361 hráči
podľa Zoe19000
1 764 hráči
podľa Peuple.mag
27 848 hráči
podľa Emmanvl20
122 hráči
podľa M.Bourdin
9 752 hráči