Jesiee

Victoria
1 hráč
 1. Ako sa volá Jesiee vlastným menom?
  • Debby
  • Zuri
  • Peyton
  • Andrea
 2. Koľko detí má Jesiee ako vychovávateľka?
  • 0
  • 2
  • 4
  • 1
 3. Ako sa volajú dievčatá?
  • Jesiee a Mimmi
  • Ella a Diana
  • Emma a Zuri
  • Simonetta a Simona
 4. Ako sa volajú chlapci?
  • Luk a Ravi
  • Berthram a Morgen
 5. Páčil sa ti tento test?
  • áno
  • Nie
 6. Ako sa volajú všetky deti?
  • Emma Zuri Luk Ravi
  • Jesiee Centrám Morgen Kristína
Kto pozná Jesiee?
 • Vytvorené 07/06/2014
 • Publikované 12/06/2014
 • Znení neskorších predpisov 07/06/2014
 • Obtiažnosť Jednoduchý
 • Otázky 6
 • Téma Televízie

Máte na výber medzi 3 typmi prevedenia:

 • oranžový
 • modrý
 • Light
Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii