Culture Générale Histoire #1

1 132 hráči
Un peu de culture pour reprendre les bases de l'école ou pour réviser !
Bon quizz !
  • Vytvorené 08/04/2018
  • Publikované 08/04/2018
  • Znení neskorších predpisov 08/04/2018
  • Obtiažnosť Obtiažny
  • Otázky 10
  • Téma História


Pos. Hráč Skóre Chrono Dátum
Po klasifikácii
podľa cucureuils
71 871 hráči
podľa topquizz24
22 634 hráči
podľa FLQVGDM
2 190 hráči
podľa GoodFoot
332 hráči
podľa Peuple.mag
27 598 hráči
podľa boony13
5 397 hráči
24 162 hráči
podľa adriranger
2 505 hráči
podľa Tony
12 975 hráči
podľa wilmar93
21 231 hráči