Violetta - Martina Stoessel
O seriálu : Violetta
podľa Veva -Violetta
7 otázky
1. Ako sa v skutočnosti volá Violetta ?
a Martina Stoessel
b Mercedes
c Lodovica
d Violetta
2. Komu sa páči Violetta ?
a Leon,Thomas , Frederico
b Leon,Luca.Thomas
c Leon,Thomas
d Leon.Thomas,Brako
3. Ako sa volá Violettin prísny otec?
a Germán
b Luca
c Leon
d Brako
4. Kto je Angie?
a Violettina teta a učiteľka
b Violettina slúžka
c Violettina učiteľka
d Violettina mama
5. Akú pesničku spieva Violetta na začiatku ?
a En ni mundo
b Veo Veo
c Te creo
d I love you, I need you
6. Aký chlapec sa páči Violette?
a Leon
b Thomas
c Luca
d Maxi
7. Ako Violette hovoril Thomas po prvý krát ?
a Oľga
b Kamila
c Violetta
d Angie