Vioo
♥♥♥♥♥♥
podľa Vioooo
5 otázky
1. Ako sa v skutočnosti volá Olga ?
a Mirta Wons
b Mirita wonss
c Mirta Woms
d Mireta Wons
2. Kto bol do Vio zamilovaný ?
a Braco Tomás Leon Diego
b Tomás Leon Diego
c Braco Leon Tomás
d Tomás Diego
3. Medzi kým sa Leon rozhodoval ?
a Vio Fran
b Vio a nikto
c Vio Roxy
d Nikto
4. Kolko trvá 1 diel Violetty ?
a 45min,
b 55min.
c 60min.
d 50min.
5. Ktore pesničky su s prevej serii ?
a En mi Ser Mejor Ven y canta
b žiadna
c Ven y canta Ser mejor
d Ser mejor