Violetta
Violetta.
podľa ♥♥♥
11 otázky
1. Kto Violette v 3sérii ukradol denník ?
a Jade
b Priscila
c Alex
d Gery
2. Ako sa volá Violetta v skutočnosti celým menom ?
a Martina Stoessel
b Lodovica Comello
c Martina Stoesel
d Martina Alejandra Stoessel Muzlera
3. Kto bol do Vio zamilovaný ?
a Leon Tamas Diego Braco
b Diego Tomas
c Fade Brodway Maxi
d Leon Andres
4. Medzi kým sa Leon rozhodoval ?
a Gery Violetta
b Gery Roxy
c Roxy Violetta
d Fran Violetta
5. Kedy sa kobčí seriál Violetta ?
a 22 augusta
b 12 júna
c 15 apríla
d 16 apríla
6. S kým chodí v skutočnosti Fede ?
a Cande
b Mechi
c Tini
d Lodo
7. Koľko má Jorge Blanco rokov ?
a 22
b 23
c 32
d 24
8. Koľko má Tini Stoessel rokov ?
a 18
b 20
c 17
d 16
9. Ako sa v skutočnosti volá Olga ?
a Miria Woms
b Mirta Wons
c Mirta Woms
d Mirka Wons
10. Akú veľkosť má Tini oblečenie ?
a 35
b 23
c 46
d 36
11. Koľkátku má Tini nohu ?
a 40
b 39
c 38
d 41